Sistēmfenomenoloģiskās pieejas sistēmiskie izvietojumi - sakārtojumi Iepazīšanas nodarbība. RĪGĀ, Ģertrūdes ielā 33/35

Laiks

Sistēmfenomenoloģiskās pieejas sistēmiskie izvietojumi - sakārtojumi

Iepazīšanas nodarbība.

Sistēmfenomenoloģiskās pieejas sistēmiskie izvietojumi - sakārtojumi Iepazīšanas nodarbība. RĪGĀ, Ģertrūdes ielā 33

Sistēmfenomenoloģiskie  sistēmu izvietojumi-sakārtojumi ir īstermiņa un efektīvs konsultāciju, dziedināšanās un terapijas veids, kas palīdz rast risinājumus darbā ar daudzām tēmām un problēmām ar ko saskaras cilvēki individuāli (veselība, ģimene, karjera, labklājība u.c.) savās dzīvēs, gan sistēmās, kurās viņi ietilpst (dzimta, organizācija, kolektīvs, valsts).  Sistēmiskie izvietojumi sākumā plaši attīstījās kā ģimeņu izvietojumi uz daudzu citu terapiju pieeju atziņu un metožu bāzes.

Sistēmfenomenoloģiskās pieejas pamatā ir fenomenoloģiskā un sistēmu paradigma. Pirmā apskata izpausmes un fenomenus cilvēka iekšējā dzīvē, bet sistēmu paradigma apskata cilvēka pieredzi caur mijiedarbību ar sistēmām pie kurām cilvēks pieder (dzimtas, ģimenes, organizācijas, politiskas, valsts, reliģiju, garīgas u.c.) un sevis uztveri šo sistēmu saišu ietvaros. Katra sistēma dzīvo un attīstās saskaņā ar saviem likumiem. Piemēram ģimenes/dzimtas sistēma  cenšas atjaunot līdzsvaru un iesaista pēcnācējus noteiktos scenārijos, darbību modeļos, it kā “piedāvājot atrisināt problēmu” kuru nav sanācis atrisināt priekštečiem.

Praksē, izmantojot sistēmiskos izvietojumus, darbojās ar tā saucamo “zinošo lauku” vai morfoģenētiskā lauka fenomenu (Ruperta Šeldrika koncepcija), kas satur informāciju par visiem cilvēkiem, kas pieder sistēmai (ģimenes, dzimtas,  organizācijas). Šis fenomens īpaši spilgti izpaužas caur ģimenes/dzimtas aizvietotājiem. Izvietojumu aizvietotāji, kas nezin ne klientu ne situāciju var precīzi paust gan darbības gan vārdus no sistēmas locekļiem,  kurus nezin.

Sistēmiskais izvietojums ir kaut kas līdzīgs sistēmas lauka modelim, kartei. Tas parāda lauka kārtību un attiecību modeļus. Šeit tāpat kā citos modeļos, izmainot vienu daļu, tas maina arī pārējos sistēmas locekļus.

Sistēmfenomenoloģiskā pieeja un sistēmiskos izvietojumos patur uzmanībā to, ka katrs cilvēks ir noteikts posms paaudžu ķēdē, daļa no lielākas sistēmas – ģimenes, dzimtas, kas ietekmē viņa dzīvi un likteni neapzinātā līmenī. Var pat teikt, ka katrs cilvēks ir savas ģimenes sistēmas hologramma. Pat tad, ja to apzinās vai nē, mēs sevī nesam savus vecākus un vecvecākus utt. Notikumi mūsu senču dzīvē ietekmē mūsu dzīvi pat tad, ja mēs tos nezinām un nezinām notikumus, kas ar viņiem ir notikuši.  Tas ietekmē mūsu dzīvi kopumā, tas ietekmē situācijas, kurās esam (atkārtojas negatīvas situācijas) vai arī tās kurās nevaram nonākt (piemēram izveidot partnerattiecības).

Sanāk, ka mūsu problēmu cēlonis ir ne tikai mūsu zemapziņā, bet arī mūsu sistēmu (ģimenes, dzimtas, tautas) zemapziņā. Bailes, ciešanas, drāmas, traumas, neizdzīvotas emocijas, ģimenes noslēpumi u.c. viss, kas palicis nepabeigts, nepārstrādāts var tikt nodots nākošajām paaudzēm.

Sistēmiskie izvietojumi var palīdzēt ātri atklāt un apzināt šķēršļus, kas traucē sasniegt vēlamos mērķus, rezultātus; diagnosticēt neapzinātajā laukā izstumtās personīgās, ģimenes un paaudžu traumas. Mūsdienās, epiģenētika pēta un ir atklājusi, ka traumas tiek nodotas mantojumā.

Sistēmisko izvietojumu priekšrocība ir metodes īsais laiks to lietojot, efektivitāte, dziļums un uzskatāmība.

Iepazīšanās grupā dalībnieki varēs iepazīties ar metodi praktiskā veidā kā arī iepazīties ar tās darbības pamatprincipiem.  Grupas laikā vairākiem dalībniekiem būs iespēja un ir paredzēts veikt klienta individuālo darbu izvietojumu-sakārtojumu.

Notiek: 16.februārī  plkst. 11:00 līdz ~15:00

Iepazīšanās nodarbība par ziedojumu

Norises vieta:  Rīgas centrā, Ģertrūdes 33/35 - 503 istaba

Ar 1.martu būs iespēja piedalīties regulārās nodarbībās, kas notiks 1x mēnesī. Sīkāka informācija pa zemāk norādītajiem kontaktiem.

Vadīs Ringolds Rancāns,

Maskavas Sistēmisko Risinājumu un Konsultāciju Institūta sertificēts sistēmfenomenoloģiskās terapijas konsultants, terapeits un grupu vadītājs,  metodē praktizē kopš 2005.gada ; sertificēts koučs un mediators.

 

Pieteikšanās iepriekš obligāta.

Pieteikties un informācijai: Tālr. 22387776; e-pasts info@cza.lv

un/vai @FB msg Ringolds Rancāns